Crys-T: Clwb Ifor Bach x Patrick Cullum
£20.00

  • Crys-T: Clwb Ifor Bach x Patrick Cullum

Crys-T: Clwb Ifor Bach x Patrick Cullum
£20.00

The first of our series of limited edition t-shirts by designers and artists from or based in Wales.
This trippy three colour design is by Patrick Cullum.
Printed on high quality, soft and organic cotton.

-

Y cyntaf o'n cyfres o grysau-t cyfyngedig gan ddylunwyr ac artistiaid o Gymru neu wedi'u lleoli yng Nghymru.
Mae'r dyluniad tri lliw trippy hwn gan Patrick Cullum.
Argraffwyd ar gotwm meddal ac organig o ansawdd uchel.

Looking for something that's out of stock? Click here to get notified if it becomes available again.

More in T-SHIRTS View All