Crys-T: Clwb Ifor Bach x Karimah Hassan
£20.00

  • Crys-T: Clwb Ifor Bach x Karimah Hassan
  • Crys-T: Clwb Ifor Bach x Karimah Hassan
  • Crys-T: Clwb Ifor Bach x Karimah Hassan

Crys-T: Clwb Ifor Bach x Karimah Hassan
£20.00

The second design from our series of limited edition t-shirts by designers and artists from or based in Wales.

This beautiful and expressive design was created by multi-disciplinary artist, Karimah Hassan who is based in London with roots in Wales, Yemen and Bangladesh.

See more of her work here.

Printed on high quality, soft and organic cotton.

-

Yr ail ddyluniad o'n cyfres o grysau-t cyfyngedig gan ddylunwyr ac artistiaid o Gymru neu wedi'u lleoli yng Nghymru.

Gafodd y dyluniad prydferth a trawiadol yma ei greu gan yr artist amlddisgyblaethol, Karimah Hassan sydd yn byw yn Llundain, gyda gwreiddiau o Gymru, Yemen a Bangladesh.

Ewch fan hyn i weld mwy o’i gwaith.
Argraffwyd ar gotwm meddal ac organig o ansawdd uchel.